Competitiereglement Chaturanga per september 2019.

 

 

Algemeen

 

1.      De competitie wordt onderverdeeld in een najaars- en een voorjaarscompetitie (deelcompetities).

2.      Elk van de deelcompetities telt 16 tot 18 rondes, vooraf vast te stellen.

3.      Voor het indelen wordt het Keizersysteem van A. Bos toegepast.

4.      De initiële ranglijst (en daarbij behorende keizerpunten) wordt bepaald door de ranglijst aan het eind van de vorige deelcompetitie.

5.      Nieuwe deelnemers worden in volgorde van aanmelding daaraan toegevoegd.

6.      Bij de start van een competitie wordt als volgt ingedeeld: De aanwezige spelers worden op basis van de eindstand van de vorige competitie in twee helften ingedeeld. De nummer één van de bovenste helft speelt tegen de nummer één van de onderste helft enzovoorts conform het gebruik bij Zwitsers op rating. Vanaf de tweede ronde bepaalt de computer de indeling.

7.      De duur van de schaakpartijen is één uur en drie kwartier per persoon per partij zonder opslag per zet. Zo mogelijk wordt gebruik gemaakt van elektronische klokken. Indien onenigheid bestaat kan de zwartspeler bepalen welke klok gebruikt wordt.

8.      Spelers mogen per deelcompetitie 2 maal tegen elkaar spelen.

9.      Tussen deze wedstrijden zitten minimaal 8 rondes.

10.  Een speler kan voor de gehele competitie éénmaal oneven geplaatst worden. De laagst geklasseerde speler die nog niet oneven geweest is, wordt indien nodig oneven geplaatst. In geval van overmacht kan de wedstrijdleider hier van afwijken.

11.  Bij gelijke kleurverdeling krijgt de hoogstgeplaatste speler wit.

12.  De ELO-punten worden bijgehouden, maar niet extern gecommuniceerd.

 

Puntentoekenning

 

13.  Winst is 1 punt, remise 1/2 punt, verlies 0 punten, oneven 1 punt.

14.  Afwezigheid na afmelding is 1/3 punt.

15.  Afwezigheid na afmelding is driemaal toegestaan.

16.  Afwezigheid na afmelding na driemaal en afwezigheid zonder melding is 0 punten.

17.  Externe wedstrijden worden niet meegenomen in de berekening.

18.  Indien een externe wedstrijd op een reguliere schaakavond plaatsvindt worden de betrokken spelers geboekt als "niet gespeeld zonder schuld". Dit levert 1/2 punt op.

19.  Basisfactor voor computer is 6 (bij winst dus 6 x één punt, remise 6 x 1/2 etc.).

20.  Iteratieve berekening tot geen verschil meer optreedt wordt niet toegepast, aangezien de computer dit gegeven niet vasthoudt.

 

Na afloop van beide deelcompetities

 

21.  Na afloop van beide deelcompetities spelen de nummers één om het algemeen kampioenschap, de nummers twee om de derde plaats.

22.  De wedstrijd wordt gevoerd in de vorm van twee normale partijen met verwisselde kleuren. Bij gelijke stand volgen een armageddon-partij. Wit heeft dan 5 minuten, zwart 4 minuten. In geval van remise wordt Zwart geacht gewonnen te hebben. De twee normale partijen worden gehouden tijdens de eerste twee ronden van het Zomerschaak (als dat plaatsvindt, anders wordt in overleg met de wedstrijdleider een alternatief gekozen) met de voor het desbetreffende Zomerschaak vastgestelde tijdslimieten. De uitslagen worden in de stand van de Zomercompetitie verwerkt. De eventuele armageddon-partij wordt zo mogelijk na afloop van de tweede wedstrijd gehouden.

23.  Indien een speler in beide competities eerste is geworden wordt hij automatisch algemeen kampioen. De nummers twee spelen dan om de algemene tweede plaats, tenzij dezelfde speler in beide competities tweede is geworden. Hij is dan automatisch tweede. De beide nummers drie spelen dan om de derde plaats, tenzij één speler in beide competities derde is geworden. Hij is dan automatisch derde.

24.  Indien een speler in één van de competities hoger is geëindigd dan in de andere, dan speelt hij voor de hoogst te bereiken positie. Zijn plaats in de competitie waarin hij het laagst is geëindigd wordt dan ingenomen door de eerstvolgende in die competitie.
Vb. Een speler is eerste in de najaarscompetitie en tweede in de voorjaarscompetitie. Hij speelt dan om het algemeen kampioenschap. De nummer drie in de voorjaarscompetitie speelt in dat geval om de algemene derde plaats.

 

 

 

Jelle Wierstra, intern competitieleider, 12 augustus 2019