Schaakvereniging CHATURANGA!

 

Opgericht 9-2-1979 door George Grimmer in A`dam.

Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse SchaakBond.

 

 

Amsterdam, 31-08-2019,                                                                         

 

Beste schaakvrienden en ouders van schaakkinderen,

                                                                                                                                                                                  

Hierbij nodigt het bestuur van Chaturanga u uit voor de jaarlijkse LEDENVERGADERING op vrijdag 13 september 2019.

Deze zal worden gehouden in BuurtHuis Gein (BHG), Wisseloord 83  1107NB  A`dam Zuid-Oost  tel. 020-6962227.

We beginnen de vergadering om 20.00 uur.  Vanaf 19.30uur staat de koffie voor je klaar!

Het BHG ligt aan eindpunt metro Gein aan de winkelcentrumkant en is het gebouw met de verticale lichtstrepen op de buitenkant.

 

Agenda (concept):

 

1.  Opening.

2.  Mededelingen. Verslag van oa. Simultaan met Bohm en vd.Sterren..

 3.  x

4.  Vaststellen agenda.

5.  Vaststellen notulen ledenvergadering dd.14-9-2018. (zie bijlage)

6.  Verslag en vooruit kijken door onze jeugdleider (Pjotr).

  6a. Vragen, discussie.

7.  Verslag interne competitie volwassenen en uitreiking bekers door de wedstrijdleider intern (Jelle).

        Interne competitie en wisselbeker:    1.Waldemar,  2.Jasper,  3.Jonathan.

        Rapidcompetitie:                                 1.Jelle, 2.Jan Stevens,  3.Hennie Heima.

        Zomerschaak en Max Bakkerstrofee: 1.Jonathan, 2.Jan Stevens, Egbert.

       - Toelichting aanpassing competitiereglement

  7a. Vragen, discussie.

8.  Verslag externe competitie volwassenen door extern wedstrijdleider (Jasper).

  8a. Vragen, discussie.

 9.  x

J.  Pauze. (Afhankelijk van vergaderschema)

10.  FinanciŽn.

  10a. Verslag (jaarrekening) penningmeester seizoen 2018/2019. (zie bijlage)

  10b. Verslag kascontrolecommissie. (Kascommissie kan aan ALV voorstellen om penningmeester te dechargeren).

  10c. Benoeming kascontrolecommissie.

  10d. Vaststellen begroting 2019/2020. (zie bijlage). Oa. bespreken voorstel kleine aanpassing contributie in 2019/2020.

11.  Bestuurssamenstelling.  

  Jasper (extern wedstrijdleider), Jelle (intern wedstrijdleider),  Pjotr (jeugdleider), Egbert, algemeen oa. (Web-site) en Bert (vz./secretaris, penningmeester) willen best doorgaan. Misschien zou een nieuwe penningmeester welkom zijn.

   

12.  Rondvraag (wat verder ter tafel komt).

13.  Sluiting.

 

Bijlagen:

- notulen van de vorige ledenvergadering dd. 14-9-2018.

- financieel overzicht seizoen 2018/2019.

- begroting 2019/2020.

- Competitiereglement Chaturanga

- Open Zuidoost schaaktoernooi

MC900078745[1]

Tot ziens in het nieuwe schaakseizoen !!                                                                                                                                                   

Namens bestuur van Chaturanga,

Bert Meester, vz./secretaris

 

BELANGRIJK MEDEDELINGEN !!!!!!!!!!

* Open ZuidOost Schaaktoernooi. Donderdag 19 sept. bij Isolani en Vrijdag 20 sept. bij Chaturanga.

* Open Kerst-Schaaktoernooi van Chaturanga Vrijdag 20 december. We beginnen om 19:00uur.